HESVIK HYTTEGREND, HESVIKA, JONDAL. TLF 41492314

Første byggetrinn er på 24 tomter.

10 tomter er allerede solgt og

5 hytter er ferdig bygget.

 

Det er i dag 14 byggeklare tomter til salgs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HESVIK HYTTEGREND

 

Det er pr 1.mai 2009  14 byggeklare tomter igjen.

Tomtene på bildet over med kryss over er solgt.

 

Link til reguleringsplankart.

 

Tomtestørrelsene ligger på godt over 1 mål for samtlige tomter.